Urząd Miejski w Sośnicowicach

Wnioski - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

  • pdf Wniosek - o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Klauzula - RODO
  • pdf Wniosek - o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Zagospodarowanie przestrzenne

  • pdf Wniosek - o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
  • pdf Wniosek - o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
  • pdf Wniosek - o wydanie wypisu i wyrysu
  • pdf Wniosek - o wydanie zaświadczenia i rewitalizacji
  • pdf Wniosek - o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania
  • pdf Wniosek - zmiana MPZP