Urząd Miejski w Sośnicowicach

Wnioski - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zagospodarowanie przestrzenne

Ekologia

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie - zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie - szkody w uprawach
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FORMULARZ - ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI POZA AGLOMERACJĄ instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FORMULARZ - ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI W AGLOMERACJI instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document AKTUALANY - Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 2023
 • pdf Uchwała - PONE
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WNIOSEK - o udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Sośnicowice”
 • pdf Wniosek - Wykonawca PONE
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - o udostępnienie informacji o środowisku
 • pdf Obowiązkowa - ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • pdf Zgłoszenie - Szambo i poś
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Deklaracja - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Taryfy - za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Azbest

 • pdf Wniosek - o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Klauzula - RODO
 • pdf Wniosek - o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 • pdf Zgłoszenie - pobytu stałego
 • pdf Zgłoszenie - pobytu czasowego
 • msword Podanie - o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Podanie - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - dotyczący zgody na lokalizację zjazdu
 • msword Oplata - skarbowa od 1 stycznia 2007r
 • pdf Oświadczenie - Rejestr działalności regulowanej
 • pdf Wniosek - o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • pdf Wniosek - o przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży
 • excel Rejestr - Działalności Regulowanej
 • pdf Rejestr Działalności Regulowanej - 23 03 2020 r.
 • msword Wniosek - o przyznanie pomocy zdrowotnej
 • pdf Zalacznik - do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 • pdf Wniosek - o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy