Wnioski

 • pdf Obowiązkowa - ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • pdf Zgłoszenie - szambo i poś
 • msword Podanie - o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Podanie - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • msword Deklaracja - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • msword Oplata - skarbowa od 1 stycznia 2007r
 • pdf Informacja - Dowody Osobiste
 • pdf Oświadczenie - Rejestr działalności regulowanej
 • pdf Wniosek - o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • msword Wniosek - o Warunki Zabudowy
 • msword Wniosek - o zaświadczenie Plan Zagospodarowania
 • msword Wniosek - o zaświadczenie zmiana sposobu użytkowania
 • msword Wniosek - o wypis wyrys
 • pdf Wniosek - o wydanie dowodu osobistego
 • pdf Wniosek - o przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie - szkody w uprawach
 • pdf Taryfy - za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • pdf Wniosek - Wykonawca PONE
 • pdf Wniosek - o udział PONE
 • excel Rejestr - Działalności Regulowanej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - o udostępnienie informacji o środowisku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie - zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne
Data stworzenia : 2019-03-12 13:21 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2019-03-12 13:21 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-31 12:35 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice