Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Strona BIP Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach znajduje się pod adresem:
https://www.e-bip.org.pl/zgkimsosnicowice/

Zarządzenie