Aktualności

  • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

    Z dniem 1.07.2013r. będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Według nowych przepisów na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.391) gminy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zwolni to właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się tego rodzaju działalnością. W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania i odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów. Ustawa została przygotowana pod kątem spełnienia wymogów Unii Europejskiej, dotyczących zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz w celu zlikwidowania dzikich wysypisk.

    Więcej
Data stworzenia : 2012-08-20 14:47 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2012-08-20 14:47 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-28 10:44 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice