Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Prawo miejsowe - uchwały

 • Uchwała Nr XXIII/202/2012

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Opublikowano 16 stycznia 2013 r.

   

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIII/201/2012

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
  właściciela nieruchomości

  Opublikowano 29 stycznia 2013 r.

   

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIII/200/2012

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
  opłaty

  Opublikowano 29 stycznia 2013 r.

   

  Więcej
 • Uchwała Nr XXIII/199/2012

  w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”

  Opublikowano 8 lutego 2013 r.

   

  Więcej
 • Uchwała Nr XXII/187/2012

  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Opublikowano 9 stycznia 2013 r.

   

  Więcej