Urząd Miejski w Sośnicowicach

Wykazy nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do sprzedaży - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Sierakowice ul. Kozielska

Sośnicowice ul. Ceramików

Sierakowice, nieruchomości rolne

Sośnicowice, ul.Św. Jakuba

Sośnicowice ul.Kasztanowa

SAG Sośnicowice

Nieruchomości położone w Sośnicowicach przy ul. Św. Jakuba, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz działek gruntowych niezabudowanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej - przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Działek gruntowych niezabudowanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Świętego Jakuba, w Smolnicy przy ul. Granicznej, w Rachowicach w rejonie ul. Wiejskiej, w Trachach przy ul. Leboszowskiej, w Tworogu Małym przy ul. Wiejskiej oraz zabudowanej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży połozonych w Smolnicy przy ul. Granicznej, w Sośnicowicach przy ul. św. Jakuba i ul. Raciborskiej

Wykaz

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz