Urząd Miejski w Sośnicowicach

Turystyka - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zabytki

Zabytki
Póżnobarokowy pałac

Najstarszymi zabytkami naszej gminy są obiekty sakralne w Sierakowicach, Rachowicach, Smolnicy, Kozłowie i Sośnicowicach. Godny szczególnej uwagi jest zbudowany w 1755 r. późnobarokowy pałac. Ma on kształt podkowy i stoi na fundamentach średniowiecznego zamku.
Późnobarokowy Pałac
Późnobarokowy pałac
Zdobią go wczesnobarokowe dekoracje. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt. Niezwykły urok mają zabytkowe kapliczki, krzyże przydrożne oraz głazy narzutowe. Przy bocznym wejściu do datowanego na 1447 r. kościoła pod wezwaniem św. Jakuba znajduje się wykuty z piaskowca krzyż pokutny. Między Sierakowicami a Tworogiem Małym, wśród lasów stoi XVIII-wieczna kapliczka (p.w. św. Marii Magdaleny). Na południe od Łanów Wielkich zobaczymy wczesnośredniowieczny kurhan, a na nim barokowy ołtarzyk z 1780 r. W Kozłowie, na kościelnej wieży wisi jeden z najstarszych na Śląsku dzwonów (1417 r.). Jego dźwięk już przed wojną rozbrzmiewał w radiu – zawsze o godzinie 12:00. Na uwagę zasługują też hałdy po kopalni rudy darniowej żelaza (z połowy XIX wieku) oraz fragmenty kanałów kuźniczych w Trachach – Kuźniczce. W lesie między Kozłowem a Rachowicami stoi obelisk lekarza, księcia raciborskiego i etnografa w jednej osobie – Juliusza Rogera. Obelisk ten może być jednym z ciekawszych punktów rowerowej wycieczki. Dukty leśne wytyczają naturalne szlaki dla rowerzystów. Mają oni wówczas przyjemność bliskiego obcowania z dziką przyrodą (sarny, jelenie, dziki, zające)