Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Przetargi w 2020 r.

 • ZP-15/2020

  Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-14/2020

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w okresie 12 miesięcy

  Więcej
 • ZP-13/2020

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-12/2020

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice"

  Więcej
 • ZP-11/2020

  Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach

  Więcej
 • ZP-10/2020

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

  Więcej
 • ZP-9/2020

  Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

  Więcej
 • ZP-8/2020

  Budowa odcinka drogi ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach

  Więcej
 • ZP-7/2020

  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2020 na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-6/2020

  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bargłówce

  Więcej
 • ZP-5/2020

  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach

  Więcej
 • ZP-4/2020

  Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-3/2020

  Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Sośnicowice - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

   

  Więcej
 • ZP-2/2020

  Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach” w ramach projektu pn.: „Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- etap II


  Więcej
 • ZP-1/2020

  Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach

  Więcej