Urząd Miejski w Sośnicowicach

Pracownicy - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

 

Bernard Wilczek
Burmistrz Sośnicowic

32 238-71-91

 
Grzegorz Nowak
Zastępca Burmistrza Sośnicowic
32 238-71-91
 

Kazimierz Kaczmar
Sekretarz Gminy
32 335-86-05

pokój nr 24

Justyna Pach
Skarbnik Gminy
32 335-86-12

pokój nr 19

 

Ewa Tustanowska
Zagospodarowanie przestrzenne
32 335-86-24

pokój nr 28

Ciszewski Krzysztof
Inwestycje
32 335-86-15

pokój nr 3

Izabela Spyrka
Inwestycje
32 335-86-31

pokój nr 25

Ewa Szymanowska 
Inwestycje
32 335-86-30

pokój nr 25

Słomska Agnieszka
Gospodarka gruntami
32 335-86-18

pokój nr 29

Szykowska Irena
Ekologia i ochrona środowiska – PPos
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ochrona środowiska
32 335-86-08

pokój nr 27

Sosna Arnold
Gospodarka komunalna i drogownictwo
32 335-86-28

pokój nr 26

Tarska Patrycja
Gospodarka wodna
32 335-86-19

pokój nr 29

Magiera Dominika
Zamówienia publiczne
32 335-86-36

Dominika Jaroszyńska
Organizacja i adm. urzędu
32 335-86-07

Anna Górecka
Promocja Gminy
32 335-86-33

Daria Włodarczyk
Obsługa Rady Miejskiej
32 335-86-29

Eliza Gronowicz
Kadry
32 335-86-09

pokój nr 16

Dawicka Teresa
Sekretariat
32 238-71-91

pokój nr 12

Kancy Aleksandra
Urząd Stanu Cywilnego
32 335-86-25

Nawrat Barbara
Dowody Osobiste
32 335-86-26

Obarzanek Justyna
Ewidencja ludności
32 335-86-27

Drwięga Tomasz
Ewidencja Działalności Gospodarczej
32 335-86-34

Kionka Kamil
Informatyk
32 335-86-04

Troll Magdalena
obsługa finansowa i księgowa
32 335-86-32

pokój nr 20

Pikulik Joanna
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

pokój nr 21

Bednarczyk Mariola
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

pokój nr 18

Urbanek Waldemar
Podatki (os. fizyczne)
32 335-86-16

pokój nr 4

Holesz Aurelia
Księgowość podatkowa, egzekucja administracyjna
32 335-86-35

pokój nr 10

Wiktoria Sekuła
Informacje niejawne, OC,
sprawy obronne
i Zarządzanie Kryzysowe
32 335-86-06

Dorota Marulewska
Gospodarka odpadami
32 335-86-13

pokój nr 6

Małgorzata Kruk
Podatki (os. prawne), Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja administracyjna
32 335-86-14

pokój nr 10

Tomasz Drwięga
Gospodarka nieruchomościami
32 335-86-34

Zofia Morgała
Modernizacji gospodarki sanitarnej
32 335-86-42

Sylwia Steczuk

Ekodoradca

32335-86-11

pokój nr 6

Joanna Król

Biuro Obsługi Interesanta

pokój nr 1