Urząd Miejski w Sośnicowicach

Pracownicy - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Bernard Wilczek
Burmistrz Sośnicowic
32 238-71-91

Kaczmar Kazimierz
Sekretarz Gminy
32 335-86-05

Justyna Pach
Skarbnik Gminy
32 335-86-12

 

Ewa Tustanowska
Zagospodarowanie przestrzenne
32 335-86-24

Ciszewski Krzysztof
Inwestycje
32 335-86-15

Izabela Spyrka
Inwestycje
32 335-86-31

Ewa Szymanowska 
Inwestycje
32 335-86-30

Słomska Agnieszka
Gospodarka gruntami
32 335-86-18

Szykowska Irena
Ekologia i ochrona środowiska – PPos
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i ochrona środowiska
32 335-86-08

Sosna Arnold
Gospodarka komunalna i drogownictwo
32 335-86-28

Tarska Patrycja
Gospodarka wodna
32 335-86-19

Magiera Dominika
Zamówienia publiczne
32 335-86-36

Dominika Jaroszyńska
Organizacja i adm. urzędu
32 335-86-07

Anna Górecka
Promocja Gminy
32 335-86-33

Daria Włodarczyk
Obsługa Rady Miejskiej
32 335-86-29

Eliza Gronowicz
Kadry
32 335-86-09

Dawicka Teresa
Sekretariat
32 238-71-91

Kancy Aleksandra
Urząd Stanu Cywilnego
32 335-86-25

Nawrat Barbara
Dowody Osobiste
32 335-86-26

Obarzanek Justyna
Ewidencja ludności
32 335-86-27

Drwięga Tomasz
Ewidencja Działalności Gospodarczej
32 335-86-34

Kionka Kamil
Informatyk
32 335-86-04

Troll Magdalena
obsługa finansowa i księgowa
32 335-86-32

Pikulik Joanna
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

Bednarczyk Mariola
Księgowość i ewidencja mienia gminy
32 335-86-23

Urbanek Waldemar
Podatki (os. fizyczne)
32 335-86-16

Holesz Aurelia
Księgowość podatkowa, egzekucja administracyjna
32 335-86-35

Wiktoria Sekuła
Informacje niejawne, OC,
sprawy obronne
i Zarządzanie Kryzysowe
32 335-86-06

Dorota Marulewska
Gospodarka odpadami
32 335-86-13

Małgorzata Kruk
Podatki (os. prawne), Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja administracyjna
32 335-86-14

Tomasz Drwięga
Gospodarka nieruchomościami
32 335-86-34

Zofia Morgała
Modernizacji gospodarki sanitarnej
32 335-86-42