Urząd Miejski w Sośnicowicach

Przewodniczący Rady - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Przewodniczący Rady

Tel.: 32 238-71-91, 32 238 71 92 wew. 329
Przewodniczący Rady IX kadencji: Rafał Garbacz, 

tel. 32 335 86 29 - Biuro Rady 

Z-ca Przewodniczącego Rady IX kadencji: Regina Bargiel