Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.

Zarządzenia

 • ZB nr 150 /2009 z dnia 11.12.2009

  ZARZĄDZENIE nr 150/2009 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 11.12.2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania.
  Więcej
 • ZB nr 145 /2009 z dnia 07.12.2009

  ZARZĄDZENIE Nr 145/2009 BURMISTRZA SOŚNICOWICE w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie dla Gminy Sośnicowice usług geodezyjnych w 2010 roku".
  Więcej
 • ZB nr 139 /2009 z dnia 25.11.2009

  ZARZĄDZENIE Nr 139/OŚW/2009 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 25.11.2009 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anity Kulot, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Więcej
 • ZB nr 137/2009 z dnia 24.11.2009

  Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic Nr.137/2009 z dnia 24.11.2009r w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego PN. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców gminy Sośnicowice poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej
  Więcej
 • ZB nr 136 /2009 z dnia 24.11.2009

  Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic Nr.136/2009 z dnia 24.11.2009 w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - wykonanie zadania w dziedzinie związanej z ochroną i promocją zdrowia na terenie gminy Sośnicowice w roku 2010.
  Więcej
 • ZB nr 135 /2009 z dnia 24.11.2009

  Zarządzenie Nr 135/2009 Burmistrza Sośnicowic z dnia 24.11.2009 r. w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2009
  Więcej
 • ZB nr 132 /2009 z dnia 19.11.2009

  ZARZĄDZENIE nr 132/2009 BURMISTRZA SOŚNICOWIC z dnia 19.11.2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
  Więcej
 • ZB nr 129 /2009 z dnia 13.11.2009

  Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 129 / 2009 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Sośnicowice na rok 2010 wraz z uzasadnieniem, prognozy długu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego

  Więcej
 • ZB nr 128/2009 z dnia 13.11.2009

  Zarządzenie Nr 128 / 2009 Burmistrza Sośnicowic z dnia 13.11.2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Sośnicowice na rok 2009
  Więcej
 • ZB nr 127 /2009 z dnia 26.11.2009

  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
  Więcej