Urząd Miejski w Sośnicowicach

Narodowy Spis Powszechny 2021 - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

W dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Zakres, formę i tryb jego przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://spis.gov.pl/

UWAGA!
Procedowana nowelizacja ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 przewiduje wydłużenie terminu prowadzenia prac spisowych do 30 września 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz