Urząd Miejski w Sośnicowicach

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Z dniem 1.07.2013r. będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Według nowych przepisów na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (t. j. Dz. U. z 2012r. poz.391) gminy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zwolni to właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się tego rodzaju działalnością. W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania i odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów. Ustawa została przygotowana pod kątem spełnienia wymogów Unii Europejskiej, dotyczących zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz w celu zlikwidowania dzikich wysypisk.

 

Pełna treść w załączniku.

Załączniki do pobrania


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0
Data wytworzenia: 2012-08-20 15:21 Autor: Dorota Marulewska Data publikacji: 2012-08-20 15:21 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-20 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka