Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 155/2022 z dnia 10 października 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 155/2022 z dnia 10 października 2022 r

sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-10-10 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2022-10-10 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-13 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska