Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 159/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 159/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Sośnicowice uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-12-13 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2023-12-13 09:40 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska