Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 189/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 189/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

w sprawie w przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-11-23 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-11-23 09:21 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-25 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska