Urząd Miejski w Sośnicowicach

Mienie i finanse - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

I. Wartość majątku trwałego szkoły: 740 142,16

w tym:

Budynek szkolny: 284 322,76

Ogrodzenie:               8 182,00

Kserokopiarka:         5 185,00

Boisko wielofunkcyjne: 364 706,02

II. Pozostałe środki trwałe: 77 746,38

w tym: zestawy komputerowe, kocioł co.

III. Wartości niematerialne: 178 454,29

w tym: licencje, programy, laptopy, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne

IV. Księgozbiór: 3 334,66

V.  Roczny plan finansowy  na rok 2013

 

 

§

 

Wydatki związane z wykonaniem zadań

 

Kwota w złotych

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń

44 000,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

622 000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

52 000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

113 100,00

4120

składki na Fundusz Pracy

18 000,00

4170

wynagrodzenie bezosobowe

5 000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

4240

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

5 000,00

4260

zakup energii

7 000,00

4270

zakup usług remontowych

2 000,00

4280

zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4300

zakup usług pozostałych

12 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

4370

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

4410

podróże krajowe

      1 000,00

4430

różne opłaty i składki

2 500,00

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40 000,00

4700

służby cywilnej (szkolenia obsługa)

1 000,00

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych

 

4750

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

 

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 140,00

 

Razem:

1 000 740,00