Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - 2009

Wykazy 2009

 • msword Tabela_dzier__do_druku.doc - UCHWAŁA Nr XI/125/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat
 • pdf wyk_dzierz2.pdf - Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w kompleksie pół w Trachach.
 • msword Wykaz_72.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowicach
 • msword Wykaz_76.doc - Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice
 • msword Wykaz_79.doc - Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice
 • msword Wykaz_87.doc - Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice
 • vnd.ms-excel Wykaz_89.xls - Wykaz do przetargu na dzierżawę działki nr 173 w Sośnicowicach
 • vnd.ms-excel Wykaz_90.xls - Wykaz do przetargu na dzierżawę działki nr 180 w Sośnicowicach
 • vnd.ms-excel Wykaz_93.xls - Wykaz do przetargu na dzierżawę działki nr 93/52 w Kozłowie
 • msword Wykaz_98.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia
 • msword Wykaz_124.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia
 • msword Wykaz_6.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_18.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_23.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_37.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_53.doc - Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_58.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_68.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_73.doc - Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_75.doc - Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia
 • msword Wykaz_88.doc - Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu rolniczego użytkowania
 • rtf Wykaz_91.rtf - Wykaz 91Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu rolniczego użytkowania
 • rtf Wykaz_95.rtf - wykaz 95 Nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do wydzierżawienia w celu rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_99.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_107.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_115.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_118.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_122.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_125.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_132.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
 • msword Wykaz_150.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
 • vnd.ms-excel Wykaz_666.xls - Wykaz nr 15/2010