Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - 2010

Wykazy 2010

  • msword Wykaz_8.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_13.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_30.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_64.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_83.doc - W y k a z nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_89.doc - W y k a z nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_101.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania