Urząd Miejski w Sośnicowicach

Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach informuje, że można zgłaszać chęć uczestnictwa w programie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022"

 

Uczestnikami programu mogą być:


• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;


• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

 

Więcej informacji na temat programu znaleźć można pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach                    pod nr telefonu 32 428 51 80. Zgłaszać się można do dnia 19.10.2021r.


Data wytworzenia: 2021-10-14 08:56 Autor: Teresa Kołodziej Data publikacji: 2021-10-14 08:56 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-14 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka