Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja

Informacja

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn.zm.) Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 23.08.2021r została wydana decyzja nr 2/2021 znak RGG.6220.1.11.2021.IS o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S na odcinku Smolnica– Sośnicowice” ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony przez Janusza Franiczek Biuro Projektowo- Usługowe „ALDA” Spółka Cywilna działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18.03.2021r. w imieniu inwestora Powiatu Gliwickiego
z siedzibą  przy ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach ul. Rynek 19.


Data wytworzenia: 2021-08-24 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2021-08-24 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-26 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka