Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja

Informacja

NIELEGALNE PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYCH WIEKU

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wystosował pismo z prośbą o zwracanie bacznej uwagi 
i reagowanie na wszelkie sygnały o prawdopodobieństwie funkcjonowania na terenie naszej gminy i nie tylko nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Jak wskazano w piśmie mimo kilkunastoletniego już funkcjonowania przepisów prawa pomocy społecznej ustanawiających zasady działania placówek, okresowego nagłaśniania w mediach kwestii problematycznych związanych z ich działaniem, świadomość i wiedza społeczeństwa w tym zakresie nadal pozostają na niezadowalającym poziomie, o czym świadczą wciąż powstające placówki nielegalne, znajdujące usługobiorców. 
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się informacja o wykazie placówek legalnie funkcjonujących posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisanego do prowadzonego przez niego rejestru tych placówek. Wykaz powyższy znajduje się  – link:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

Informacje o trybie wydawania zezwolenia i przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie - link:

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zabezpieczenie-spoleczne/placówki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku


Data wytworzenia: 2018-02-21 11:20 Autor: Teresa Kołodziej Data publikacji: 2018-02-21 11:20 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-21 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka