Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja Burmistrza Sośnicowic

Informacja Burmistrza Sośnicowic

Gmina Sośnicowice - zarządca dróg gminnych na terenie gminy Sośnicowice - na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460 ze zm.) informuje, że w przygotowywaniu do realizacji jest zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną - projekt.", na działkach o numerach ewidencyjnych:

  1. 2336/228, 2311/248,2325/290, 2333/283,1388/302, arkusz 2, obręb Sośnicowice, położonych w Sośnicowicach, na odcinku ok. 700 mb,
  2. 2188/228, arkusz 2, obręb Sośnicowice, położonych w Sośnicowicach, na odcinku ok. 244 mb,

stanowiących własność Gminy Sośnicowice.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-24 12:11 Autor: Bernard Wilczek Data publikacji: 2020-03-24 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka