Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 146/2023

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 146/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sośnicowice.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-11-15 13:30 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-11-14 13:30 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-15 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska