Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 60/2023

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 60/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie ustalenia cen za usługi przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Sośnicowicach wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.


Data wytworzenia: 2023-05-18 10:31 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-05-18 10:31 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-18 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska