Urząd Miejski w Sośnicowicach

Nabór uczestników do udziału w nowym projekcie OZE !

Nabór uczestników do udziału w nowym projekcie OZE !

Gmina Sośnicowice zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie dla projektu na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) na potrzeby budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sosnicowice.
Projekt przewidziany jest do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.11.0.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

W związku z powyższym, Zarządzeniem Burmistrza Sośnicowic nr 66/2023 z dnia 09.06.2023r. został przyjęty  Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego oraz ogłoszenia naboru uczestników w ramach projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice”.

Niniejszym, Gmina Sośnicowice ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie. Deklaracje udziału w Projekcie grantowym będzie można składać od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 07 lipca 2023 r.

O przyznaniu dotacji nie będzie decydować wyłącznie data wpłynięcia wniosku, ale przede wszystkim punktacja przyznana w ocenie formalnej i merytorycznej.

Wysokość grantu będzie określona limitami kwotowymi, nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju instalacji OZE. Szczegóły w Regulaminie naboru.

W dniu 21 czerwca br. odbędzie się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w sprawie zasad ubiegania się o granty i zasad przyznawania grantów na zakup i montaż OZE. Miejsca spotkania: Sala konferencyjna Gminnego Centrum Kulturalno-Społecznego w Sośnicowicach (ul. Szprynek 1), godz. 16.00.


Data wytworzenia: 2023-06-14 Autor: Ewa Michałek Data publikacji: 2023-06-14 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-22 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka