Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenia Burmistrza Sośnicowic informującego strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek złożony w dniu 15.09.2023r. uzupełniony w dniu 5.10.2023r.

Obwieszczenia Burmistrza Sośnicowic informującego strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek złożony w dniu 15.09.2023r. uzupełniony w dniu 5.10.2023r.

Obwieszczenia Burmistrza Sośnicowic informującego strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek złożony w dniu 15.09.2023r. uzupełniony w dniu 5.10.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedłużenia ważności koncesji dla wydobywania kopaliny ze złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej „Sierakowice”, metoda odkrywkowa, na zmniejszonym obszarze górniczym „Sierakowice I” o powierzchni około 8,32Ha, w granicach działek ewidencyjnych nr: 518/69; 306/69; 502/69; 504/70; 260/73; 261/73; 560/71; 263/73; 262/73; 558/73 w Sierakowicach przez LEIER Polska S.A. z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 155a


Data wytworzenia: 2023-10-10 07:55 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-10-10 07:55 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-10 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska