Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-II.7621.8.2019.EŁ.15

Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-II.7621.8.2019.EŁ.15

Minister Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 maja 2020 r., znak: DLI-II.7621.8.2019.EŁ.6 (DLI-II.4621.22.2018.EŁ), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą decyzję Wojewody Śląskiego Nr 7/2018 z dnia 15 maja 2018 r., znak:
IFXIII.7820.116.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku od miasta Gliwice do granicy województwa – odcinek II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.


Data wytworzenia: 2020-06-03 Autor: Bartłomiej Szcześniak Data publikacji: 2020-06-03 12:21 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-14 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka