Urząd Miejski w Sośnicowicach

Program ,,Opieka wytchnieniowa''- edycja 2022

Program ,,Opieka wytchnieniowa''- edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją  programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

 

 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym informujemy, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 21.10.2021r.

  • drogą telefoniczną tel. (32) 428 51 80 lub
  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć pod linkiem:


http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022


Data wytworzenia: 2021-10-19 14:56 Autor: Teresa Kołodziej Data publikacji: 2021-10-19 14:56 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-19 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka