Urząd Miejski w Sośnicowicach

Treść decyzji SKO.OŚ/41.9/719/2023/15168/RN z dnia 2 listopada 2023r

Treść decyzji SKO.OŚ/41.9/719/2023/15168/RN z dnia 2 listopada 2023r

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach udostępnia treść decyzji SKO.OŚ/41.9/719/2023/15168/RN z dnia 2 listopada 2023r., dotyczącej utrzymania w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Knurowa Nr UA.0050.1.011.2023 z dnia 7 czerwca 2023r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu” na działkach numer ewid. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice”.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-11-07 Autor: Irena Szykowska Data publikacji: 2023-11-07 09:45 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Tustanowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-15 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka