Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarzadzenie Burmistrza nr 162/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zarzadzenie Burmistrza nr 162/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-12-11 11:21 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2018-12-11 11:21 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-11 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska