Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarzadzenie Burmistrza nr 165/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zarzadzenie Burmistrza nr 165/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały Nr XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2018r., poz. 2812).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-12-11 11:30 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2018-12-11 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-11 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska