Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarzadzenie Burmistrza nr 18/2018 z dnia 14 marzec 2018.

Zarzadzenie Burmistrza nr 18/2018 z dnia 14 marzec 2018.

w spawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami   pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącym określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach  „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022”

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-03-14 12:35 Autor: Ewa Waliczek Data publikacji: 2018-03-14 12:35 Osoba udostępniająca na stronie: Leszek Kołodziej Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-21 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka