Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza nr 37/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla  Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022


Data wytworzenia: 2019-04-08 16:55 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-04-08 16:55 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-17 Osoba modyfikująca: Kazimierz Kaczmar
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz