Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 102/2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 102/2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-08-05 14:12 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2021-08-04 14:22 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-05 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska