Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 103/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 103/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sośnicowice w roku szkolnym 2021/2022

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-08-11 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2021-08-11 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-15 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska