Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 105/02021 z dnia 11 sierpnia 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 105/02021 z dnia 11 sierpnia 2021 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Sośnicowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 poz. 7112 ze zm.).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-08-11 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2021-08-11 15:08 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-15 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska