Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 114/2021 z dnia 08 września 2021 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 114/2021 z dnia 08 września 2021 r

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Sośnicowice oraz wzoru sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Sośnicowice


Data wytworzenia: 2021-09-08 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2021-09-08 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-28 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska