Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 149/2019 z dnia 09 grudnia 2019

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 149/2019 z dnia 09 grudnia 2019

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/243/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie:  sprawienia pogrzebu przez Gminę Sośnicowic


Data wytworzenia: 2019-12-09 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2019-12-10 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska