Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 156/2022 z dnia 10 października 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 156/2022 z dnia 10 października 2022 r

sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-10-10 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-10-11 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-17 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska