Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 157/2019 z dnia 30 grudnia 2019

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 157/2019 z dnia 30 grudnia 2019

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Data wytworzenia: 2019-12-30 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2019-12-30 11:05 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska