Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 157/2022 z dnia 12 października 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 157/2022 z dnia 12 października 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023 -2024

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-10-12 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-10-12 11:33 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-17 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska