Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 163/2022 z dnia 18 października 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 163/2022 z dnia 18 października 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-10-18 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2022-10-18 09:31 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-25 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska