Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 161/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 161/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-12-13 15:26 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-12-13 10:26 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska