Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 162/2022 z dnia 18 października 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 162/2022 z dnia 18 października 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice.


Data wytworzenia: 2022-10-18 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2022-10-18 09:28 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-25 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska