Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 163/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 163/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/2011 Rady  Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych (Dz.U.Woj.Śl.z 2012, poz.225

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-12-12 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2023-12-13 15:21 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-14 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska