Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 164/2022 z dnia 18 października 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 164/2022 z dnia 18 października 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i nadania statutu jednostce.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-10-18 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2022-10-18 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska