Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 185/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 185/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM -poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-11-23 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-11-23 08:01 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-25 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska