Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 186/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 186/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi   w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, oraz wysokości tego wkładu

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-11-23 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2022-11-23 08:08 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-25 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska