Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 187/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

Zarządzenie Burmistrza Sośnicowic nr 187/2022 z dnia 23 listopada 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-11-23 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-11-23 08:21 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-25 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska